Cernos Oy

Cernos Oy är ett företag i södra Österbotten i Finland, som arbetar med utveckling, marknadsföring och service av redskap och utrustning för rivning, återvinning och materialhantering, i hela Norden, såsom effektiva Cobra sikt- och krosskopor i ett brett sortiment för gräv- och lastmaskiner, Cobra avjämningsbalk för grävmaskiner.

En leverantör

ett samtal till försäljning, support, service och reservdelar

Nyheter och evenemang