Cobra sorteringsskuffer er grunnutstyr i økologisk gjenvinning.

Cobra sorteringsskuffer kan effektivisere gjenbruk av jordmasser og andre materialer. Ved å utnytte eksisterende materialer kan man spare kostnader og skape muligheter for lønnsom gjenbruk og viderebehandling. Den første Cobra sorteringskuffen ble produsert i 1993 og er fortsatt i bruk. Cobra classic modeller er fortsatt tilgjengelige. Den lange levetiden til Cobra sikteskuffer er basert på god erfaring, kunnskap og høykvalitetsstål.
null

Tenk natur

Fra avfall til resurs. Cobra sorteringsskuff er en enkel løsning til gjenbruk av oppgravd masse eller omgjøring av avfall til brukbare produkter. Flere ulike materialer kan gjenvinnes ved produksjon av nye produkter eller til energiproduksjon.
null

Tidsbesparende

Cobra siktskuffer er enkle å transportere. Lav vekt, høy kapasitet og justerbar fraksjon. Et redskap med flere bruksområder. Med effektive Cobra sikt- og knuseskuffer gis en økonomisk vinning gjennom spart arbeidstid og mindre transport.
null

Ny generasjon

Den nye generasjonen av Cobra siktskuffer møter utfordringene ved bransjeendringene. Den nye serien finnes i ulike størrelser og passer også din maskin. Produktutviklingen er basert på flere års erfaring. Det finnes et bredt sortiment av ulike knivmodeller.
null

Cobra sorteringsskuffens bruksområder

Du finner både New generation og classic modellene i vårt utvalg.Cobra sorteringsskuffer eksisterer i størrelsene 0,2-6,5 m2 og kan individuelt endres til å passe bruksområdet.Strukturen, lettheten og utformingen til skuffene garanterer optimal materialflyt og kapasitet.

Cobra sorteringsskuffene kan utstyres med tilkobling for gravemaskin og hjullastere

 • Sortering av gjenbruksmateriale
 • Knusing og lufting av bioavfall
 • Behandling av jordmasser
 • Gjenbruk av oppgravd masse
 • Behandling av rivningsavfall
 • Igjenfylling av rør- og kabelgrøfter
 • Sikting av matjord og torv
 • Behandling av industriell råmateriale
 • Sikting og knusing av frossent materiale
null

Produktivitet

 • Smidigere arbeidsflyt og mer effektiv prosess
 • Kostnadseffektiv gjenvinning av materialer
 • Minsker behov for materialtransport
 • Minsker behov for erstatningsmaterialer
 • Reduserer miljøpåvirkning
 • Økt lønnsomhet og mindre miljøpåvirkning
null

Effektivitet

 • Lettmanøvrert
 • Maksimal volum og lav vekt
 • Optimal materialflyt
 • Kraftige motorer
 • Tilpasset for Nordiske forhold og bruksområder
 • Produserer mer på kortere tid
null

Holdbar/bekymringsfri

 • Robust konstruksjon
 • Minimalt vedlikeholdsbehov
 • Reservedeler enkelt og kjapt
 • Lett å transportere
 • Lavt lydnivå
 • Tilpasset for ulike bruksområder for både gravmaskiner og hjullastere
 • Hovedfokus på selve jobben